www.specialservices.waw.pl

 > security services >

 

 

   

 

Special Services- Специални Services е компания, която е основана на принципите, определени в Акта за двайсет и втори септември хиляда деветстотин деветдесет и седем относно защитата на лица и имущество , и се основава на лиценза на министъра на вътрешните работи и администрацията.

Основните задачи на дружеството са:

- Осигуряване на физическа защита, защита на транспортите , защита на лица (наречени ВИП ) и да се направят планове за сигурност на съоръжението , както и защитата на Music, защитата на децата по пътя до и от училище ,

Ние сме обре дефинирани и тясно специализирана област, която е Hour, така и аварийна защита на лица, както в страната, така и извън неговите граници.

Ние предлагаме на нашите клиенти пълна гама от услуги:

- Защита по време на пътуването и лично

- А време за почивка и забавление,

- И в момента на правене на бизнес.

Нашето мото е доверие , дискретност, сигурност и професионализъм на услугите.

Ние говорим английски.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Version:

                 

 

                   

 

 

 

Special Services  ochrona osób i mienia