www.specialservices.waw.pl

 > security services >

 

 

   

 

Özel Hizmetler Eylül bir kişi ve mülkiyetinkorunması ile ilgili bin dokuz yüz doksan yedi yirmi ikinciKanunda belirtilenilkeler üzerinde kurulmuş bir şirket olduğunu ve İçişleri ve İdareBakanılisans dayanmaktadır.

Şirketinbaşlıca görevleri şunlardır:

- Fiziksel koruma sağlanması, taşımacılık korunması ,kişilerin korunması (VlP'ler denir), ve okuldan gelen veyolda tesis güvenlik planları yanı sıra, Müzik, çocuklarınkorunmasıkoruma yapma,

Biz Saat veyurt içinde ve kendi sınırları dışında iki kişi Acil koruma hem iyi tanımlanmış ve dar uzmanlık alanıdır.

Biz müşterilerimize hizmet tam bir yelpazesi sunuyoruz:

- Seyahat ve özel esnasında Koruma

- Dinlenme ve eğlence bir zaman,

- Ve iş yapmanınzamanda.

Sloganımız güven, takdir, güvenlik vehizmetler profesyonellik olduğunu.

Biz İngilizce konuşuyoruz.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Version:

                 

 

                   

 

 

 

Special Services  ochrona osób i mienia